Header samenwerkinen

Wat is de WOZ-waarde?

Wat is de WOZ-waarde?

Als je een eigen huis bezit, krijg je te maken met de WOZ-waarde. Maar wat is de WOZ-waarde precies? Hoe wordt deze waarde bepaald en waarvoor is de hoogte van de WOZ-waarde van belang?

Wat is de WOZ waarde?
In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. De WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en bepaalt daarom de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen haar gemeentegrenzen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Waar heb je de WOZ waarde voor nodig?
De WOZ-waarde van je huis wordt gebruikt om de hoogte van verschillende heffingen en belastingen te bepalen. Daarom is het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt. Daarnaast kan de WOZ-waarde een rol spelen bij het aanpassen van je hypotheek. Een hogere WOZ-waarde kan namelijk betekenen dat je hypotheekrente omlaag kan.

Hoe wordt de WOZ waarde berekend?
Ieder jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van onroerend goed vast. Deze datum wordt ook wel de ‘waardepeildatum’ genoemd. De WOZ-waarde van je huis wordt op afstand bepaald en berekend, er komt dus geen taxateur op bezoek. In jouw straat of buurt worden een aantal huizen geselecteerd die representatief zijn voor het type huis dat daar staat. Dit gebeurt op basis van een steekproef of door huizen te selecteren die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Afwerking en luxe wordt dus ook niet meegenomen in deze waarde.

Wat betekent een stijging van WOZ waarde?
Is de WOZ-waarde van je huis gestegen? Dan kan je hypotheekrente misschien omlaag. Hypotheekverstrekkers rekenen een renteopslag (ook wel risico-opslag genoemd) op de hypotheekrente. In het algemeen geldt: hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van het huis, hoe hoger de risico-opslag.

Bezwaar maken tegen je WOZ waarde
Vermoed je dat de WOZ-waarde van je woning te hoog is vastgesteld? Bijvoorbeeld omdat de WOZ-beschikking van de buren fors lager uitvalt dan die van jou, terwijl jullie woningen nagenoeg gelijk zijn? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking, omdat dit invloed heeft op de gemeentelijke lasten.

Dat doe je als volgt:

- Maak je bezwaar binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking kenbaar bij de gemeente
- Doe dit altijd via een brief. Op internet kun je hiervoor een aantal voorbeeldbrieven vinden. Ook kun je een makelaar inschakelen om je hierbij te helpen.
- Onderbouw je bezwaar met een aantal gegevens, zoals een uittreksel uit het Kadaster of gegevens over de huizen van je buren uit het WOZ-waardeloket.


Terug naar overzicht
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
00:10