Inspecteren 2

Woninginspectie

Verrassingen zijn leuk maar niet als deze nadelig uitpakken. Bij het aankopen van een woning wil je dan ook graag weten of er gebreken zijn die een nadelig effect (kunnen) hebben op de woning en-/of de waarde van de woning. Daarnaast is het fijn om te weten wat de bouwkundige staat is van de woning die je wenst aan te kopen. Een woninginspectie geeft inzicht in de actuele conditie van de woning. Dit met als doel te weten te komen welke constructies, situaties en-/of elementen aandacht behoeven en waarschijnlijk kosten met zich meebrengen, op korte of lange termijn. Na de inspectie heb je een goed beeld van de woning met een helder advies voor de toekomst.

Het is ons doel om zoveel mogelijk van de woning te zien. Alle plekken waar wij goed en veilig bij kunnen worden geïnspecteerd. Dit doen wij visueel, zonder elementen (bijvoorbeeld vloerafwerking, huisraad of beplating) te verwijderen. Je hoeft je geen zorgen te maken over eventuele schade aan de woning als gevolg van onze werkzaamheden.

Onderstaand enkele elementen welke in de basis onderdeel zijn van de inspectie:

 • Fundering, kruipruimte en vloeren;
 • Riolering, ventilatie en leidingwerk in de kruipruimte;
 • Metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen, denk aan houtrot door vocht, doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Het dak, dakbeschot, dakgoten en de schoorsteen;
 • De kozijnen, ramen en deuren;
 • De installaties zoals de verwarmingsinstallatie, de ventilatie en de meterkast;
 • De staat van de keuken;
 • De staat van de overige sanitaire groepen;
 • Afwerking van wanden, vloeren en plafonds;
 • Brandveiligheid en natuurlijke ventilatie;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
13:01