Header samenwerkinen

Uitstel nieuw model taxatierapport

Uitstel nieuw model taxatierapport

Wij hebben een gezamenlijk nieuwsbericht van VBO, NRVT, NWWI, NVM en NHG ontvangen, met hierin het bericht dat de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021, wordt uitgesteld. Het nieuwe model zou per 1 juli a.s. het huidige model vervangen. Wij zijn er helemaal klaar voor om het nieuwe rapport te gaan gebruiken, maar helaas blijkt de benodigde software nog niet maar behoren te werken, en hebben partijen besloten om de introductie uit te stellen tot 1 oktober a.s.

Onderstaand een kopie van het nieuwsbericht:

‘’Nieuwe ingangsdatum model Taxatierapport Woonruimte 2021 Met veel inzet is gewerkt aan de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 dat per 1 juli a.s. moet ingaan. Register-Taxateurs hebben een extra opleiding gedaan met daaraan gekoppeld een toets. Middels technische tests is echter gebleken dat de aflevering van taxatierapporten naar de daarbij betrokken partijen nog niet goed loopt. Met andere woorden, de software werkt nog niet naar behoren. Dit is echter essentieel om het proces van hypotheekverstrekking goed te laten verlopen. Bovenal is dit ook maatschappelijk van groot belang. Daarnaast hebben sommige ketenpartners, intermediairs en taxatienetwerken hun software ook nog niet gereed. Dit is dan ook de reden dat betrokken partijen NWWI, NVM, VBO, Vastgoedpro, NVB, NHG en NRVT hebben afgesproken de introductie van het nieuwe model uit te stellen tot 1 oktober 2021. Op deze wijze hebben alle partners in de hypotheekverstrekkingketen de tijd om dit gedegen neer te zetten. Dit is in ieders belang.’’


Terug naar overzicht
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
21:56