Header samenwerkinen

Per direct beschikbaar! Bureauwaardering via YESS Real Estate

Per direct beschikbaar! Bureauwaardering via YESS Real Estate

Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de definitieve richtsnoeren vastgesteld voor hypothecaire geldverstrekking. Met deze richtsnoeren wordt het gebruik van modelmatige waarderingen door banken aan banden gelegd. Vanaf 1 juli 2021 schrijft EBA voor dat er ook een taxateur aan te pas moet komen.

Hierop hebben bracheorganisaties VBO, NVM en VastgoedPro, samen met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en NWWI de Bureauwaardering ontwikkeld. Dit is een hybride taxatievorm waarbij de taxateur een modelwaarde beoordeelt, evalueert en goed- of afkeurt.

Op 17 juni heeft het NRVT haar reglementen aangepast, zodat het per vandaag mogelijk is voor ons om een bureauwaardering uit te voeren.

In welke gevallen kan de bureauwaardering worden gebruikt?
De bureauwaardering kan enkel worden gebruikt bij een ‘’laag risico’’. Dit houdt in eerst instantie in dat enkel hypotheken tot maximaal 90% Loan to Value (LTV) in aanmerking komen. Daarnaast worden onder andere appartementen, woningen met meerdere percelen of gebieden waar bodem- of funderingsproblematiek aanwezig kan zijn, uitgesloten van de bureauwaardering.

Hoe gaat het in zijn werk?
De aanvraag voor de bureauwaardering kan, net als bij een gewone taxatie, worden aangevraagd bij het NWWI. Het NWWI vervult de rol van procesbegeleider en zorgt ervoor dat de aanvraag na een eerste screening op de uitsluitingscriteria bij ons als taxateur terecht komt en verzorgt tevens twee modelwaardes. Wij dienen op dat moment zelf drie referentieobjecten toe te voegen en kennen op basis van de aangeleverde gegevens vanuit het NWWI een geschatte waarde toe. Wijken beide modelwaardes >10% af van de door taxateur toegekende waarde? Dan wordt de bureauwaardering afgekeurd. Indien de waarde van één of beide modellen minder dan 10% afwijkt, wordt het rapport door taxateur gecheckt en compleet gemaakt. Er volgt dus geen validatie van NWWI.

Wat gebeurt er als het rapport wordt afgekeurd?
Wij merken in de praktijk dat de modelwaardes in heel veel gevallen behoorlijk afwijken van de woningwaarde en verwachten derhalve dat het regelmatig voor zal komen dat de modelwaardes beide meer dan 10% afwijken van de door taxateur geschatte waarde. De bureauwaardering wordt dan afgekeurd, ondanks dat de taxateur de uitwerking al volledig heeft gedaan. Belangrijk hierin is, dat de klant ook een factuur zal ontvangen als het rapport wordt afgekeurd. Indien er sprake is van een afgekeurde bureauwaardering die aan ons was gegund, mogen wij alsnog een regulier taxatierapport opstellen. Uiteraard zal er dan een woningopname worden gepland en wordt er een NWWI taxatierapport opgesteld.

ING Desktoptaxatie
ING heeft samen met Calcasa ook een ander model ontwikkeld, de desktoptaxatie. Dit is echter een ander type taxatie en op dit moment niet volgens de reglementen van NRVT. Dit model zullen wij derhalve niet gebruiken. Mocht dit op een later moment veranderen informeren wij jullie uiteraard.

 

Wij hebben gisteravond een uitgebreide uitleg van VBO gekregen inzake de praktische uitvoering van de Bureauwaardering. Wij zijn er klaar voor dus!  


Terug naar overzicht
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
22:35