Header samenwerkinen

Nieuwe NHG regels 2022

Nieuwe NHG regels 2022

Door de forse prijsstijgingen op de woningmarkt zal de NHG-kostengrens in januari 2022 flink stijgen. Deze gaat van €325.000,-- naar €355.000,--. Dit betekent dat een woningkoper een financiering kan afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie, mits zowel de koopsom als de taxatiewaarde van de woning maximaal €355.000,-- bedragen.

Zowel de provisie voor NHG als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds de toegang behouden en zorgen dat consumenten een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.

De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021).  

In 2021 betalen woningkopers 0,7% ver de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. Een gedeelte van de borgtochtprovisie draagt NHG af aan het Rijk, in het geval NHG ooit de achtervang vanuit het Rijk nodig zou hebben. 

Een hypotheek afsluiten met NHG heeft voor de consument twee voordelen. Met de Nationale Hypotheek Garantie is er een vangnet als door omstandigheden de hypotheek niet meer kan worden betaald, of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. Een tweede belangrijk voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie.

Bron: www.nhg.nl


Terug naar overzicht
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
22:17