Header samenwerkinen

Meer geld om woningen te isoleren

Meer geld om woningen te isoleren

Het isoleren van een woning is een effectieve manier om te besparen op de energielasten. Helemaal in deze tijden is dat voor veel consumenten interessant. Het kabinet stelt in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Hierdoor kunnen gemeenten hun inwoners informeren, ondersteunen en begeleiden bij de isolatie van hun woning.

Nationaal Isolatieprogramma
Op de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën zijn middelen gereserveerd voor het Nationaal Isolatieprogramma. Vanuit deze middelen wordt er 62,5 miljoen euro overgeboekt voor de lokale aanpak woningisolatie.

Lokale aanpak woningisolatie
Om (kwetsbare) huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen kwetsbare ouderen via de gemeente een toeslag krijgen van €1.300,--. Ook zijn al afspraken gemaakt om sociale huurwoningen met energielabel E, F en G uit te faseren. Dit moet in 2028 gebeurd zijn. Daarnaast wordt er een normering uitgewerkt om vanaf 2026 Cv-ketels te vervangen door efficiëntere verwarmingsinstallaties, mits de woning daar geschikt voor is.

''De ambitie is om verduurzaming van de woning voor iedereen mogelijk te maken'', zegt De Jonge. ''Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. We willen mensen beter op weg helpen en financiële drempels wegnemen. We willen voorkomen dat mensen op hoge kosten worden gejaagd''.

Huurwoning
Mensen die in een huurwoning wonen kunnen er op rekenen dat de verhuurder de verduurzaming van hun huis regelt. Zij kunnen dan een huurverhoging krijgen, maar besparen een hoger bedrag door de lagere energierekening. Het kabinet wil dat er in 2030 geen huurwoningen meer zijn met een E, F of G label. Verhuurders die dan nog niks gedaan hebben aan hun slecht geïsoleerde huizen moeten er rekening mee houden dat de huur omlaag gaat. In principe mogen deze huizen na 2030 niet meer worden verhuurd. 

Nationaal programma Warmtetransitie
Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een interbestuurlijk programma van het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie door kennis en expertise beschikbaar te stellen over het vormgeven en uitvoeren van de lokale warmtetransitie. Aanvullend daarop is er een regionale ondersteuningsstructuur om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen. De leer- en ontwikkelactiviteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken en vanuit het Expertise Centrum Warmte gaan integraal op in het NPLW.

YESS biedt Energie Maatwerkadvies aan!
Wil je weten wat een Energie Maatwerkadvies voor jouw woning betekend en wat de kosten zijn?
Neem dan contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek!


Terug naar overzicht
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
16:54